Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Zarzeczu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Zarzeczu w ramach projektu „Rozwój wiedzy kluczem do przyszłości” Oferty należy składać

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęc pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Zarzeczu

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759,z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pomocy...

Przetarg - Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony. 3. Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie: Wykonanie robót remontowo – malarskich sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku

ZO.I.341.2.2012 OGŁOSZENIE o wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie robót remontowo – malarskich sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku. I. Zamawiający: Gmina Nisko – Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Zespół Szkół w Zarzeczu w ramach realizowanego projektu „Rozwój wiedzy kluczem do przyszłości”

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759,z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego - ZO.I.341.3.2012 na: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych organizowan

Przetarg - Modernizacja dróg rolniczych w Zarzeczu i Racławicach Gmina Nisko

Modernizacja dróg rolniczych w Zarzeczu i Racławicach Gmina Nisko Numer ogłoszenia: 197049 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Roboty remontowo – malarskie sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nisku.

Gmina Nisko – Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku ul. Kościuszki 1a, 37 – 400 Nisko tel. (15) 8412974

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Zarzeczu w ramach projektu „Rozwój wiedzy kluczem do przyszłości”

Numer sprawy: ZOI.341.4.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku -Zespół Szkół w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Mickiewicza...