Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg: Zadanie I:Remont i wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych we wsi Wolina i Nowa Wieś. Zadanie II: Budowa oświetlenia terenu sportowo-rekreacyjnego we wsi Wolina

Przetarg Zadanie I:Remont i wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych we wsi Wolina i Nowa Wieś Zadanie II: Budowa oświetlenia terenu sportowo-rekreacyjnego we wsi Wolina Numer ogłoszenia: 156456 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro - „Utylizacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Nisko - 2013”

Nisko, dnia 16 kwietnia 2013r. OSK. 6235.1.1.2013 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Nisko, Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko Tryb postępowani

Przetarg - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na osiedlu Malce - VII etap

Przetarg: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na osiedlu Malce - VII etap Numer ogłoszenia: 55715 - 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowosielec i Kończyce

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępow

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprzedaż i dostarczenie artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności14 , 37-400Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na