Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nisko w 2012 r.

Nisko, dn. 10 kwietnia 2012 r. OSK.6235.1.12.2011 Ogłoszenie o wyniku postępowania W imieniu zamawiającego - Gminy Nisko zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Przetarg „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wolina oraz we wsi Nowa Wieś”

Nisko: Obiekt I: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wolina, gmina Nisko - VI etap realizacji. Obiekt II: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Wieś, gmina Nisko - VI etap realizacji. Numer ogłoszenia: 78689 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Przetarg ZP.341/4/2012 - Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Nowosielcu

Nisko: Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Nowosielcu Numer ogłoszenia: 55903 - 2012; data zamieszczenia: 09.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 84

Przetarg ZP.341/3/2012 - Budowa Centrum sportowo rekreacyjnego w Racławicach

Nisko: Budowa Centrum sportowo rekreacyjnego w Racławicach Numer ogłoszenia: 54273 - 2012; data zamieszczenia: 08.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia public

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.341/2/2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Przetarg ZP.341/1/2012 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku

Nisko: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku Numer ogłoszenia: 45405 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE ZP.341/2/2012

Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę układu komunikacyjnego miasta Niska , poprzez budowę nowych odcinków dróg publicznych wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym Zadanie 2 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej-odcinka małej obwodnicy -od rzeki Barcówki do ulicy Długiej...

WYNIK ZP.341/20/2011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Nisko i podległych jednostek. Treść ogłoszenia w załączniku pdf.