Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na Kompleksowe utrzym

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Działania promocyjno-informacyjne dotyczące Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Obiekt I: Budowa sieci wodociągowej w Nisku, os. Barce- IV etap realizacji. Obiekt II: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Racławice- II etap realizacji..

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Ogłoszenie o przetargu Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko

Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko Numer ogłoszenia: 167979 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012 ZAMAWIAJĄCY Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert - „Roboty remontowo malarskie - parter w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu”

WYNIK Z0.I.341.1.2012 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli ul. Kościuszki 1 a , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8412-974 niniejszym informuje o wyniku postępowania na Roboty remontowo – malarskie - parter &

Przetarg - „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko” Zadanie 1- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ulicy Długiej –III etap”, Zadanie 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ulicy Piaskowej i Rzeszowskiej – II etap”

„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko” Zadanie 1- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ulicy Długiej –III etap”, Zadanie 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ulicy Piaskowej i...

Przetarg - Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko” Zamówienie nr 15 Zadanie nr X.1 „Budowa wodociągu łączącego sieci wodociągowe Stalowej Woli i Niska- etap I, etap II, etap III”

Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko” Zamówienie nr 15 Zadanie nr X.1 „Budowa wodociągu łączącego sieci wodociągowe Stalowej Woli i Niska- etap I, etap II, etap III” Numer ogłoszenia: 2012/S 136-226799 ZAMAWIAJĄCY Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-

Przetarg - Działania promocyjno-informacyjne dotyczące Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko

Nisko: Działania promocyjno-informacyjne dotyczące Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko Numer ogłoszenia: 155327 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie d

Przetarg - Obiekt I: Budowa sieci wodociągowej w Nisku, os. Barce- IV etap realizacji. Obiekt II: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Racławice- II etap realizacji.

Obiekt I: Budowa sieci wodociągowej w Nisku, os. Barce- IV etap realizacji. Obiekt II: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Racławice- II etap realizacji. Numer ogłoszenia: 151995 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.