Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Remont nawierzchni dróg, chodników, utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Gminy i Miasta Nisko etap I

Numer ogłoszenia: 92497 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze - etap IV i V

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze - etap IV i V

Przetarg - Remont drogi gminnej ulicy Torowej w Nisku nr dr 10 2568R w km 0+00,0 do km 1+560

Przetarg: Remont drogi gminnej ulicy Torowej w Nisku nr dr 10 2568R w km 0+00,0 do km 1+560 Numer ogłoszenia: 162732 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400...