Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę kanalziacji sanitranej w Kończycach

Komunikaty

Nisko, 5 września 2014r. PPB.6733.1.37 .2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę kanalziacji sanitranej w Kończycach »

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji budowa oświetlenia ulicznego

Komunikaty

Nisko, dnia 2 września 2014r. PPB.6733.1.29.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia...

czytaj więcej o Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji budowa oświetlenia ulicznego »

Zawiadomieine o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamierzenia p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (etap IV) w miejscowości Nowosielec”

Komunikaty

Nisko, dnia 1 września 2014r. PPB.6733.1.19.2014 OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Zawiadomieine o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamierzenia p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (etap IV) w miejscowości Nowosielec” »

ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w w Nisku w rejonie ul. Piaskowej

Komunikaty

Nisko, 21 sierpnia 2014r. PPB.6733.1.32.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj.Dz.U.2013.267, z późn. zm.), w nawiązaniu...

czytaj więcej o ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w w Nisku w rejonie ul. Piaskowej »

Ogłoszenie o III wyłozeniu do publicznego wglądu projektu mpzp -Centrum -E. I

Komunikaty

PPB.6721.1.58.2011 O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nisku p.n. „Centrum w Nisku”-etap I Na podstawie art. 17...

czytaj więcej o Ogłoszenie o III wyłozeniu do publicznego wglądu projektu mpzp -Centrum -E. I »

Realizacja: IDcom.pl