Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o wyadnej decyzji na rozbudowę sieci gazowej w Wolinie

Nisko, 12 listopada 2015r. PPB.6733.1.25.2015

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO z 9 listopada 2015 r. w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej nieruchomości na trasie gazociągu wysokoprężnego G-300 w Gminie Nisko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Nisku w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowe sieci NN i SN w Nisku os. Warchoły

Nisko, dn. 1 pażdziernika 2015r. PPB.6733.1.20.2015