Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji dla odcinka sieci gazowej w Racłąwicach

Nisko, dnia 19.01.2017r. PPB.6733.1.42.2016 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Mi

Nabór wniosków na realizację zadań przez kluby sportowe z zakresu rozwoju sportu - styczeń 2017

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że od dnia 20.01.2017r. do dnia 03.02.2017r.kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko mogą się ubiegać o dotacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016.176 j.t.) oraz uchwały nr LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r. W celu uzyskania...

Protokół z dyskusji z wyłożenia MPZP Racławice

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie