Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na cele przedszkola w Podwolinie

Nisko, 08.01.2016r. PPB.6733.1.1.2016 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w

Wykaz nieruchomości Gminy Nisko przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 si