Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyniku wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o wyniku wyboru partnera dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.