Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę oświetlenia Nisko ul.Długa Boczna

Nisko, dnia 1 czerwca 2016r. PPB.6733.1.21.2016 &n

Informacja z kontroli prawidłowości realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Informacja z kontroli prawidłowości realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016.239. j.t.) oraz wykorzystania przekazanych dotacji z budżetu Gminy i Miasta Nisko w 2015 roku.

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowe sieci gazowej w Nisku ul.Pszenna

Nisko, dnia 11 maja 2016r. PPB.6733.1.18.2016