Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji dla odcinka sieci energetycznej w Nisku ul.Polna

Nisko, 17.01.2020 r. PPB.6733.1.46.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach w 2020r. w Gminie Nisko

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach w 2020r w Gminie Nisko Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowani

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci SN15 w Nisku

Nisko, dnia 8 stycznia 2020r. PPB.6733.1.5.2019 OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej ść Nisko ul.Dolna

Nisko, dnia 3.01.2020r. PPB.6733.1.41.2019 OBWIESZCZENIE