Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Dostawa fabrycznie nowego, uterenowionego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń

Numer ogłoszenia: 151743 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Budowa siłowni terenowych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 146403 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Postępowanie - Wykonanie remontu podłogi na korytarzu na I piętrze w budynku Zespołu Szkół w Nowosielcu.

Nisko, dnia 30.06.2014 r. ZO.I.223.9.2014 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zadanie pn.: Wykonanie remontu podłogi na korytarzu na I piętrze w budynku Zespołu Szkół w Nowosielcu. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Prz