Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku

Nisko, dnia 5.05.2014 r. PSP 1.I.341.1.2014 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej dla Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 93879 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...

Zapytanie ofertowe - dostawa traktora ogrodowego

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30 000 euro - "Dostawa traktora ogrodowego dla Gminy Miasta w Nisku".

Zapytanie ofertowe - utylizacja azbestu 2014

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30 000 euro - "Utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nisko - 2014".

Przetargi na sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA:

Przetarg - Wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 84745 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...