Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Zadanie I Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej w Nisku ul. Reymonta- etap I Zadanie II Budowa miejskiej sieci wodociągowej w Nisku na os. Barce- etap VI

Numer ogłoszenia: 456856 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl od km 59 + 609,90 do km 59 + 727,00 położonego w centrum wsi Racławice - etap I

Numer ogłoszenia: 456336 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Budowa targowiska stałego Mój Rynek wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nisko

Numer ogłoszenia: 432102 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku

Nisko, dnia 31.10. 2013r. ZO.I.341.10.2013 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku I. Nazwa i adres Zamawiającego Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kośc

Przetarg - Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nisko

Numer ogłoszenia: 436242 - 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Uwaga: Wszystkie...