Przetargi - archiwum (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert: ZP.271.53.2017 pn: „Opracowanie dokumentacji na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 od km 58+900 do km 59+700 na odcinku Nisko – Racławice.”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: „Opracowanie dokumentacji na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 od km 58+900 do km 59+700 na odcinku Nisko – Racławice.”

Zapytanie ofertowe ZP.271.1.37.2017 na: Remont chodnika położonego na działkach gminnych nr ewid. 1534/5, 1542/10, 1542/5 przy ul. Wańkowicza w Nisku.

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Remont chodnika położonego na działkach gminnych nr ewid. 1534/5, 1542/10, 1542/5 przy ul. Wańkowicza w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.57.2017: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.52.2017 Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – cz. II

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – cz. II.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.49.2017 pn: Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.47.2017 pn: Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Zapytanie ofertowe - na wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej dla projektu pn.”Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”

Zamawiający - Gmina i Miasto Nisko, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 30 000 euro, zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. ,poz. 2164 z późn.zm.) na wykonanie i montaż...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.54.2017 Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu Parku Miejskiego w Nisku

Informacja z otwarcia ofert z postepowania pn: Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu Parku Miejskiego w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.55.2017: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi

Ogłoszenie nr 601976-N-2017 z dnia 2017-10-13 r. Gmina Nisko: Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.