Przetargi - archiwum (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego Nr ZP.271.1.37.2017 „Remont chodnika położonego na działkach gminnych nr ewid. 1534/5, 1542/10, 1542/5 przy ul. Wańkowicza w Nisku”

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn: Remont chodnika położonego na działkach gminnych nr ewid. 1534/5, 1542/10, 1542/5 przy ul. Wańkowicza w Nisku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.50.2017 pn: Przebudowa instalacji wod - kan, i p.poż wraz ze zmianami konstrukcyjno-architektonicznymi pomieszczeń WC w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Przebudowa instalacji wod - kan, i p.poż wraz ze zmianami konstrukcyjno-architektonicznymi pomieszczeń WC w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.48.2017 pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.57.2017 Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.59.2017: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018 -- Część 1 i Część 3

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.38.2017 Zakup usług przeprowadzenia kółka robotycznego dla uczniów/uczennic w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”.

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Zakup usług przeprowadzenia kółka robotycznego dla uczniów/uczennic w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.58.2017: Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko - postępowanie zamieszczone po raz drugi

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieoganiczonego pn: Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.55.2017 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.54.2017 pn: Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu Parku Miejskiego w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu Parku Miejskiego w Nisku.