Przetargi - archiwum (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017

Gmina i Miasto Nisko zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego nr ZP.271.1.1.2017 pn: „Wycinka drzew na mieniu gminnym”

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Wycinka drzew na mieniu gminnym”

Zapytanie ofertowe: „Wycinka drzew na mieniu gminnym”

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Wycinka drzew na mieniu gminnym” Termin składania ofert: 11.01.2017 r. godz. 9:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.55.2016: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Nisko

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.56.2016: „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Nisko w zakresie podniesienia standardów wychowania przedszkolnego i tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym” - sprzedaż i dostawa wyposażenia do Przedszkola Nr 2 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Nisko w zakresie podniesienia standardów wychowania przedszkolnego i tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym” - sprz