Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.4.2020 Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Grądy w Nisku w km od 0+807,56 do km 0+950,06

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Grądy w Nisku w km od 0+807,56 do km 0+950,06

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.8.2020 „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.7.2020 „Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej oraz drogi poprzecznej w Nisku” po zmianie: Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej (odcinek ABC) oraz drogi poprzecznej (odcinek DBE) w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej oraz drogi poprzecznej w Nisku. po zmianie:

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.6.2020 „Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.5.2020 „Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2020 roku”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2020 roku"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.4.2020 „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Grądy w Nisku w km od 0+807,56 do km 0+950,06”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Grądy w Nisku w km od 0+807,56 do km 0+950,06.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.3.2020 „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Wańkowicza w Nisku w km od 0+306,50 do km 0+622,60”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetragu nieogranicoznego pn: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Wańkowicza w Nisku w km od 0+306,50 do km 0+622,60

Powiadomienie o wyborze oferty z zapytania ZP.271.1.67.2019 Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby Przedszkola Nr 3 w Nisku

Powiadomienie o wyborze zapytania ofertowego pn: Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby Przedszkola Nr 3 w Nisku

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.1.62.2019 Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby Przedszkola Nr 3 w Nisku

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn: Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby Przedszkola Nr 3 w Nisku.