Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Numer ogłoszenia: 304018 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 292718 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Budowa kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ul. Długiej - uzupełnienia III etapu

Numer ogłoszenia: 297692 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuję o wyniku postępowania na zadanie pod nazwą: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko. Wybrano ofertę:

Przetarg - Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowosielcu

Numer ogłoszenia: 285956 - 2013; data zamieszczenia: 22.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie I: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" Zadanie II: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii- roboty dodatkowe".

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuję o wyniku postępowania na Zadanie I: &bd