Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wydanej decyzji na oświetlenie Nisko ul.Grądy

Nisko, dnia 1 kwietnia 2016r. PPB.6733.1.7.2016

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2015

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za o

Ogłoszenie o wydaniu decyzji na budowę SN15, Trafo i NN w Kończycach

Nisko, dnia 21 marca 2016r. PPB.6733.1.6.2016