Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę gazu ść w Nisku ul.Wolności

Nisko,6.10.2020 PPB.6733.36.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postę

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę gazu ść w Nisku ul.Nowa

Nisko,6.10.2020 PPB.6733.35.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49

Unieważnienie zapytania ofertowego pn. „Program polityki zdrowotnej Gminy i Miasta Nisko w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie..."

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na wybór realizatora w 2020r. pn: „Program polityki zdrowotnej Gminy i Miasta Nisko w zakresie szczepi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci SN15 w Nowosielcu

Nisko, 1 października 2020 r. PPB.6733.34.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyj