Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zarzeczu- ul. Szoje

Komunikaty

Nisko, dnia 29 marca 2019r. PPB.6733.1.7.2019.MS OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 7- 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z...

czytaj więcej o Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zarzeczu- ul. Szoje »

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci SN15 Nisko-Kameralne w msc. Nisko i Racławice

Komunikaty

Nisko, dnia 29.03.2019r. PPB.6733.1.4.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz.2096, z późn.zm.) w...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci SN15 Nisko-Kameralne w msc. Nisko i Racławice »

Informacja o braku uwag do IV zmiany studium wraz z prognozą ONS

Komunikaty

PPB.6720.1.23a.2018 Nisko, 25.03.2019r. OŚWIADCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Oświadczam, że do wyłożonego w okresie od 01 lutego 2019r.do 28 lutego 2019 roku projektu IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...

czytaj więcej o Informacja o braku uwag do IV zmiany studium wraz z prognozą ONS »

Realizacja: IDcom.pl