Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci SN15 i NN w Nisku przy ul.Osiedle

Nisko, dnia 12 sierpnia 2020r. PPB.6733.26.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej w Nisku ul.Słoneczna

Nisko, dnia 3 sierpnia 2020r. PPB.6733.23.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwc

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji dla odcinka sieci gazowej ść w Nisku ul.Cicha

Nisko, dnia 05.08.2020r. PPB.6733.28.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodek