Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci gazowej ść w Racławicach w rejonie ul.Zielonej

Nisko, dnia 24 lipca 2020r. PPB.6733.25.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 c

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy sieci kablowej Sn15 w Nisku ul.Osiedle

Nisko, dnia 21 lipca 2020r. PPB.6733.26.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Admin

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę gazu ść w Nisku

Nisko, 20 lipca 2020r. PPB.6733.31.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowani