Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko w roku szkolnym 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2014r Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r ,poz.59 ), Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 10/18 z dnia 31 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu...