Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę oświetlenia w Zarzeczu ul.Akacjowa

Nisko, dnia 26 marca 2018r. PPB.6733.1.15.2018 OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę oświetlenia w Zarzeczu ul.Sosnowej

Nisko, dnia 26 marca 2018r. PPB.6733.1.14.2018 OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę oświetlenia w Zarzeczu ul.Kopernika

Nisko, dnia 22 marca 2018r. PPB.6733.1.12.2018 OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę oświetlenia w Nisku przy ul.Wilcza

Nisko, dnia 22 marca 2018r. PPB.6733.1.6.2018 OBWIESZCZENIE

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - marzec 2018r.

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) i Zarządzenia Nr 34/2018 z dnia 20 marca 2018 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 22 marca 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na...