Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizacje w 2018r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych w niższej kwocie niż przez nie wnioskowana przed podpisaniem umowy muszą złożyć zaktualizowany harmonogram i kalkulacja przewidywanych kosztów...

Rozstrzygnięcie naboru wniosków w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia rozwoju sportu - luty 2018r.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia rozwoju sportu w Gminie i Mieście Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko rozpatrzył wnioski na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu.