Przetargi - archiwum (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.Przygotowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej – przedłużenie ul. Szopena do ul. Polnej w Nisku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Przygotowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej – przedłużenie ul. Szopena do ul. Polnej w Nisku.

Zawiadomienie o wyborze oferty: Wykonanie adaptacji pomieszczeń na sanitariaty oraz robót remontowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy i Miasta Nisko w Części II zamówienia, tj. Wykonanie robót remontowych w budynku Żłobka Miejskiego w Nisku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wykonanie adaptacji pomieszczeń na sanitariaty oraz robót remontowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy i Miasta Nisko w Części II zamówienia, tj. Wykonanie robót remontowych w budynku Żłobka Miejskiego w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu: (zamówienie ponowne) Wykonanie adaptacji pomieszczeń na sanitariaty w budynkach użyteczności publicznej Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu (ponowne) na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie adaptacji pomieszczeń na sanitariaty w budynkach użyteczności publicznej Gminy i Miasta Nisko. Termin składania ofert: 11.08.2016 r. godz. 12:00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części I postępowania pn: Wykonanie adaptacji pomieszczeń na sanitariaty oraz robót remontowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy i Miasta Nisko

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części I postepowania pn; Wykonanie adaptacji pomieszczeń na sanitariaty oraz robót remontowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy i Miasta Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko. Dokumentacja do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa, Zielona i Akacjowa we wsi Zarzecze

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa, Zielona i Akacjowa we wsi Zarzecze. Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu: Remont drogi gminnej nr 102535R ul. Reymonta w km 1+006 – 2+320 w Nisku

Ogłoszenmie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego pn: Remont drogi gminnej nr 102535R ul. Reymonta w km 1+006 – 2+320 w Nisku. Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku". Dokumenty do pobrania: Ogło

Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. ew. 531, 535 w msc. Racławice

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. ew. 531, 535 w msc. Racławice. INFORMACJA: