Przetargi - archiwum (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.Przebudowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa, Zielona i Akacjowa we wsi Zarzecze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Przebudowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa, Zielona i Akacjowa we wsi Zarzecze.

Ogłoszenie o zamówieniu na: Przebudowa drogi gminnej nr 102620R ul. Stara w km 0+346,36 – 0+940,00 wraz z przebudową przepustów w km 0+405, 0+569, 0+770 w Zarzeczu

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa drogi gminnej nr 102620R ul. Stara w km 0+346,36 – 0+940,00 wraz z przebudową przepustów w km 0+405, 0+569, 0+770 w Zarzeczu.

Zawiadomienie o wyborze oferty: Wycinka drzew na mieniu gminnym oraz redukcja koron

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Wycinka drzew na mieniu gminnym oraz redukcja koron.

Zawiadomienie o wyborze oferty: Renowacja rowu melioracyjnego na Osiedlu PGO w Nisku - ul. Willowa

Powiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozpoznanaia cenowego pn: Renowacja rowu melioracyjnego na Osiedlu PGO w Nisku - ul. Willowa.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu:Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę Sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej Sali gimnastycznej – I część - Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Zarzeczu z łącznikiem oraz przebudowa istniejącej Sali gimnastycznej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę Sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej Sali gimnastycznej – I część - Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Zarzeczu z łącznikiem oraz przebudowa istniejącej Sali gimnastycznej. ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Remont drogi gminnej nr 102535R ul. Reymonta w km 1+006-2+320 w Nisku

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszje oferty w postępowaniu pn. Remont drogi gminnej nr 102535R ul. Reymonta w km 1+006-2+320 w Nisku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II.

Zapytanie ofertowe: Wycinka drzew na mieniu gminnym oraz redukcja koron

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn: Wycinka drzew na mieniu gminnym oraz redukcja koron.

Zapytanie ofertowe: Renowacja rowu melioracyjnego na Osiedlu PGO w Nisku- ul. Willowa.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn: Renowacja rowu melioracyjnego na Osiedlu PGO w Nisku- ul. Willowa. Termin składania ofert : 26.08.2016 godz. 9:30