Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wynik postępowania: Remont dróg gminnych położonych na terenie miasta Niska - ul. Dąbrowskiego i ul. Rondo.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, , tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na R

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych położonych na terenie miasta Niska

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat

Przetarg Remont dróg gminnych położonych na terenie miasta Niska - ul. Dąbrowskiego i ul. Rondo - ZP.341/7/2012

Nisko: Remont dróg gminnych położonych na terenie miasta Niska - ul. Dąbrowskiego i ul. Rondo. Numer ogłoszenia: 99317 - 2012; data zamieszczenia: 04.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wolina oraz we wsi Nowa Wieś”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.341/3/2012 - Budowa Centrum sportowo rekreacyjnego w Racławicach

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Przetarg „Remont dróg gminnych położonych na terenie miasta Niska”

Nisko: Remont dróg gminnych położonych na terenie miasta Niska Numer ogłoszenia: 87639 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie,...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.341/4/2012

Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. ????, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Nowosielcu. Wybrano ofertę:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nisko w 2012 r.

Nisko, dn. 10 kwietnia 2012 r. OSK.6235.1.12.2011 Ogłoszenie o wyniku postępowania W imieniu zamawiającego - Gminy Nisko zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Przetarg „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wolina oraz we wsi Nowa Wieś”

Nisko: Obiekt I: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wolina, gmina Nisko - VI etap realizacji. Obiekt II: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Wieś, gmina Nisko - VI etap realizacji. Numer ogłoszenia: 78689 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...