Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert - „Roboty remontowo malarskie - parter w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu”

WYNIK Z0.I.341.1.2012 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli ul. Kościuszki 1 a , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8412-974 niniejszym informuje o wyniku postępowania na Roboty remontowo – malarskie - parter &

Przetarg - „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko” Zadanie 1- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ulicy Długiej –III etap”, Zadanie 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ulicy Piaskowej i Rzeszowskiej – II etap”

„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko” Zadanie 1- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ulicy Długiej –III etap”, Zadanie 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ulicy Piaskowej i...

Przetarg - Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko” Zamówienie nr 15 Zadanie nr X.1 „Budowa wodociągu łączącego sieci wodociągowe Stalowej Woli i Niska- etap I, etap II, etap III”

Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko” Zamówienie nr 15 Zadanie nr X.1 „Budowa wodociągu łączącego sieci wodociągowe Stalowej Woli i Niska- etap I, etap II, etap III” Numer ogłoszenia: 2012/S 136-226799 ZAMAWIAJĄCY Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-

Przetarg - Działania promocyjno-informacyjne dotyczące Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko

Nisko: Działania promocyjno-informacyjne dotyczące Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko Numer ogłoszenia: 155327 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie d

Przetarg - Obiekt I: Budowa sieci wodociągowej w Nisku, os. Barce- IV etap realizacji. Obiekt II: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Racławice- II etap realizacji.

Obiekt I: Budowa sieci wodociągowej w Nisku, os. Barce- IV etap realizacji. Obiekt II: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Racławice- II etap realizacji. Numer ogłoszenia: 151995 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012”, na osiedlu Tysiąclecia w Nisku.

Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa kompleksu

Przetarg - „Roboty remontowo malarskie - parter w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) ZAMAWIAJĄCY: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul....

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko Nisko dnia: 2012-07-04 Pismo: ZP.341/9/9/2012 OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 9

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Obiekt I: Budowa sieci wodociągowej na os. Malce III etap II. Obiekt II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Malce III etap II.

Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na Obiekt I: Budowa sieci wodociągowej na os. Malce III etap II. Obiekt II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Malce III etap II.. ...

Ogłoszenie o wyborze najorzystniejszej oferty na Modernizację budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630,