Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu

Nisko, dnia 30.11.2012 r.

ZO.I.341.11.2012

 

 

OGŁOSZENIE

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.11.2012  na zadanie:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu

W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na postawie ustawy       z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759,z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.11.2012  na zadanie:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu, Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku informuje, że zostały złożone 4 oferty:

Streszczenie  porównania złożonych ofert:

Lp.

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

 

    Cena (wartośc)

 

   1

Marcin Wakszyński, TECHTOP, ul. Rzeszowska 10, 37-400 Nisko

 158 557,38-zł

  2

Moje Bambino Sp.z.o.o.S.K.A,

ul. Graniczna 46 ,93-428 Łódź

 159 875,55,-zł

  3

SUNTAR sp.z.o.o ul. Boja Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów

 169 540,94,-zł

  4

TOPADVERT Agnieszka Czaplicka-Worożyńska ,ul. Chłopickiego 7/9, 04-314 Warszawa

 203 173,86,-zł

 

Wybrano ofertę :

 

Lp.

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

 

    Cena (wartośc)

 

   1

Marcin Wakszyński, TECHTOP, ul. Rzeszowska 10, 37-400 Nisko

 158 557,38-zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada korzystną cenę. Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania nie został wykluczony żaden oferent,ani też żadna oferta nie podlegała odrzuceniu                                                                                           

                                                          

Kierownik ZOEASiP

Alicja Krawiec

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krawiec Alicja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2012 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1937
30 listopada 2012 12:04 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu.