Przetargi - archiwum

Unieważnienie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.10.2012 na zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu.

Nisko, dnia 21.11.2012 r.

ZO.I.341.10.2012

 

OGŁOSZENIE

w sprawie unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.10.2012  na zadanie:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu

W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759,z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.10.2012 na:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu, Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku informuje, że na podstawie art.93, ust.1,pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759,z późn. zm.),postępowanie obarczone jest wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie:

Zostały udzielone informacje dotyczące SIWZ, które nie zostały umieszczone na stronie internetowej  zamawiającego.

 

Kierownik ZOEASiP

Alicja Krawiec

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2012 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1054
21 listopada 2012 12:02 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu.