Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Komunikaty

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014r poz. 518 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 60/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Burmistrz Gminy...

czytaj więcej o Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy »

Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na budowę odcinak sieci gazowej w Nisku ul. Wolności

Komunikaty

Nisko, 30 marca 2015r. PPB.6733.1.5.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.), w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na budowę odcinak sieci gazowej w Nisku ul. Wolności »

Ogłoszenie o wydanie decyzji na budowę kanalizacji deszczowej w Nisku ul. Gisgesa

Komunikaty

Nisko, 16 marca 2015r. PPB.6733.1.1.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanie decyzji na budowę kanalizacji deszczowej w Nisku ul. Gisgesa »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę odcinka sieci gazowej ść w Zarzeczu ul.Stara

Komunikaty

Nisko, 6 marca 2015r. PPB.6733.1.8.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę odcinka sieci gazowej ść w Zarzeczu ul.Stara »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę odcinka sieci kanalziacji sanitarnej w Nowej Wsi gm. Nisko

Komunikaty

Nisko, 4 marca 2015r. PPB.6733.1.7.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę odcinka sieci kanalziacji sanitarnej w Nowej Wsi gm. Nisko »

Realizacja: IDcom.pl