Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozstrzygnięcie II naboru wniosków w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia rozwoju sportu w Gminie i Mieście Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko rozpatrzył wnioski na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu. Wykaz klubów sportowych dofinansowanych w rama

Ogłoszenie o wyniku wyboru partnera dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie ,działanie 9.1.Rozwój edukacji przedszkolnej.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakośc edukacji i kompetencji w regionie ,działanie 9.1.Rozwój edukacji przedszkolnej ofertę złożyła...

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę odc. sieci gazowej ść. w Nowosielcu

Nisko, dnia 30 sierpnia 2017r. PPB.6733.1.9.2017 OBWIESZCZENIE