Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o materiale dowodowym dla budowy sieci kanalizacji w Nisku ul.Kościuszki, Kilińskiego, Kopernika

Komunikaty

Nisko, 21 kwietnia 2015r. PPB.6733.1.9.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.), w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o materiale dowodowym dla budowy sieci kanalizacji w Nisku ul.Kościuszki, Kilińskiego, Kopernika »

Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na budowę odcinka sieci gazowej w Zarzeczu ul.Stara

Komunikaty

Nisko, 16 kwietnia 2015r. PPB.6733.1.8.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.), w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na budowę odcinka sieci gazowej w Zarzeczu ul.Stara »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci kanalizacyjnej w Nisku ul.Bema, Krótkiej, Krętej

Komunikaty

Nisko, dn. 15.04.2015r. PPB.6733.1.12.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) w nawiązaniu do art. 53...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci kanalizacyjnej w Nisku ul.Bema, Krótkiej, Krętej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę odcinka sieci ciepłowniczej w Nisku ul. Modrzewiowa

Komunikaty

Nisko, 13 kwietnia 2015r. PPB.6733.1.11.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę odcinka sieci ciepłowniczej w Nisku ul. Modrzewiowa »

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowe sieci NN w Zarzeczu rejon ul. Podborek i ul. Lubelskiej

Komunikaty

Nisko, 8 kwietnia 2015r. PPB.6733.1.14.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowe sieci NN w Zarzeczu rejon ul. Podborek i ul. Lubelskiej »

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Nisku”.

Komunikaty

Nisko, dnia 07.04.2015 r. OSK.6220.11.2014 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust....

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Nisku”. »

Realizacja: IDcom.pl