Gmina i Miasto Nisko

Rejestr informacji o środowisku

103/2017

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Decyzje
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
Karta informacyjna B1/2016 dla decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zarzeczu
Zakres podmiotowy dokumentu:
Decyzja NR 32/2016 ZNAK PPB.6733.1.36.2016
Czy dokument jest ostateczny:Nie
Data zamieszczenia dokumentu:2017-12-21
Uwagi:

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:PPB.6733.1.36.2016
Dokument wytworzył:PPB
Data wpływu dokumentu:2017-10-31
Data wydania dokumentu:
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:PPB
Data zatwierdzenia dokumentu:nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Tak
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia:
Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2016
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: PPB
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2017 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 540
11 stycznia 2017 09:46 Monika Biało-Gajda - Dodanie nowej karty.
Realizacja: IDcom.pl