Gmina i Miasto Nisko

Rejestr informacji o środowisku

98/2016

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
Formularz F 1-2016 Karta informacyjna dla opracowania ekofizjograficznego
Zakres podmiotowy dokumentu:
Opracowanie ekofizjograficzne Nowosielca teren przemysłowo-usługowy, inwentaryzacja ornitologiczna i przyrodnicza
Czy dokument jest ostateczny:Nie
Data zamieszczenia dokumentu:2015-06-30
Uwagi:

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:nie dotyczy
Dokument wytworzył:Laboratorium wiedzy
Data wpływu dokumentu:
Data wydania dokumentu:
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu:nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Tak
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia:
Data wytworzenia dokumentu: 2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2016 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 550
20 października 2016 12:23 Monika Biało-Gajda - Dodanie nowej karty.
Realizacja: IDcom.pl