Gmina i Miasto Nisko

Rejestr informacji o środowisku

Karty informacyjne
Lista kart w rejestrze informacji o środowisku.
Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy Opcje
77/2014 Decyzje Karta informacyjna B6-2014 PPB dla decyzji lokalizacyjnej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu-etap III
PPB.6733.1.18.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
76/2014 Decyzje Formularz B5-2014 dla decyzji lokalizacyjnej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowowsielcu-EtapII
PPB.6733.1.17.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
75/2014 Decyzje Karta informacyjna B4/2014PPB dla decyzji o ustaleniu lokalizacji
Zmiana konstrukcji dachowej na budynku administracyjnym SPZOZ Nisko
PPB.6733.1.31.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
74/2014 Decyzje Karta Informacyjna B3/2014 dla decyzji o warunkach zabudowy
Powiększenie zbiornika retencyjnego o budowę kąpieliska Nisko os.Podwolina
PPb.6730.70.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
73/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna A12PPB/2014 dla wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kończyce gm. Nisko
PPB.6733.1.37.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
72/2014 Decyzje karta informacyjna B-2/2014 Budowa budynku warsztatu ślusarskiego oraz przebudowa zjazdu na zjazd publiczny
Budowa budynku warsztatu ślusarskiego oraz przebudowa zjazdu na zjazd publiczny w Nisku ul. Kościuszki 60 na wniosek P. S. Mieszczek
PPb.6730.48.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
71/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna -formularz A11/2014 PPB
PPB.6733.1.31.2014 Zmiana konstrukcji dachowej dla budynku administracyjno-biurowego dla SPZOZ w Nisku
PPB.6733.1.31.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
70/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta Informacyjna -formularz A10/2014 PPB PPB.6733.1.36.2014
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -Etap VIII
PPB.6733.1.36.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
69/2014 Wnioski o wydanie decyzji karta informacyjna A9/2014 PPB PPB.6733.1.35.2014
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -etap VII
PPB.6733.1.35.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
68/2014 Wnioski o wydanie decyzji karta informacyjna A8/2014 PPB
Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu ETAP VI
PPB.6733.1.34.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
67/2014 Wnioski o wydanie decyzji karta informacyjna A8/2014 PPB
Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu ETAP VI
PPB.6733.1.34.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
66/2014 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A7/2014 PPB
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -Etap V
PPB.6733.1.20.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
65/2014 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A6/2014 PPB
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -etap IV
PPB.6733.1.19.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
64/2014 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A5/2014 PPB
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowowsielcu-etap III
PPB.6733.1.18.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
63/2014 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A4/2014 PPB
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -etapII
PPB.6733.1.17.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
62/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna A3/2014PPB- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w nisku i Nowosielcu -etapI
Karta informacyjna A3/2014PPB- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku i Nowosielcu -etapI
PPB.6733.1.16.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
61/2014 Decyzje Karta informacyjna B1 2014
Budowa mostu przez rz. Barcówka w ciągu drogi krajowej nr 19 w Nisku ul.Rzeszowska i ul. Rzeczna
PPB.6733.1.7.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
60/2014 Wnioski o wydanie decyzji karta informacyjna A2 2014
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy warsztatu ślusarskiego
PPB.6730.48.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
59/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna A1 2014
wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej o znaczeniu krajowym na budowę mostu na rz. Barcówka w nisku w ciągu drogi krajowej nr 19
PPB.6733.1.7.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
58/2014 Polityki, strategie, plany lub programy MPZP uchwalony uchwałą nr XLIV/347/14 z dnia 27.02.2014r w rejonie cmentarza w Nowosielcu gm. Nisko
zgodnie z art14 i art.15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
D-01.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
57/2014 Polityki, strategie, plany lub programy MPZP uchwalony uchwałą nr XLIV/347/14 z dnia 27.02.2014r w rejonie cmentarza w Nowosielcu gm. Nisko
zgodnie z art14 i art.15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
D-01.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
56/2014 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt MPZP w rejonie cmentarza w Nowosielcu
zgodnie z art.14 i art.15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn.27.03.2003r
C.1.2013 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
55/2014 Prognozy oddziaływania na środowisko prognoza oddziaływania na środowisko
zg. z art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku ji jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
F.2.2013 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
54/2013 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko
zg. z art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku ji jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
F.1 /2013 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
53/2013 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt mpzp p.n. "Centrum w Nisku" (rozpoczęty uchwałą o przystąpieniu z dnia 31.03.2011r Nr VIII/51/11
Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z póź.zm.
C.01.2012 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
52/2012 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna A-3
Karta Informacyjna A-3 -dla budowy stacji PKN Orlen ul. Nowa w Nisku
PPb.6730.142.2012 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
51/2012 Wnioski o wydanie decyzji Karta A-2/2012
Karta informacyjna A-2/2012 Budowa bazy sprzętowo-magazynowej z pom. socjalnymi W Nowosielcu
PPB.6730.67.2012 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
50/2012 Polityki, strategie, plany lub programy MPZP p.n. Zadąbrowa i Hawryły w Zarzeczu gm. Nisko
zgodnie z art.14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z poźn. zm.
D.01.2012 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
49/2012 Decyzje Krat Informacyjna Karta B1/2012 PPB
Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat mechaniki samochodowej i sklep oraz część mieszkalna na poddaszu
PPB.6730.12.2012 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
48/2012 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna -A1/2012 PPB
Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat mechaniki samochodowej i sklep oraz część mieszkalna na poddaszu
PPB.6730.12.2012 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
47/2012 Decyzje Karta Informacyjna Formularz B 3/2011 PPB
Zmiana sposobu użytkowania budynku hali magazynowej na halę produkcyjną w Zarzeczu
PPB.6730.160.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
46/2012 Wnioski o wydanie decyzji Karta Informacyjna Formularz A
Zmiana sposobu użytkowania budynku hali magazynowej na halę produkcyjną w Zarzeczu
PPB.6730.160.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
45/2012 Decyzje Formularz B2/2011 PPB
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nisko ul. Gruntowa i Rzeszowska-Boczna I -Formularz B2/2011PPB
PPB.6733.1.29.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
44/2012 Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Karta informacyjna A
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nisko ul. Gruntowa i Rzeszowska-Boczna I -Formularz A2/2011PPB
PPB.6733.1.29.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
43/2011 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko dla mpzp "Zadąbrowa i Hawryły"
Podstawowy, formularz F
F.2.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
42/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt MPZP (rozpoczęty uchwałą z dnia 29.03.2010r. nrXLIII/406/10 w sprawie przystąpienia mpzp w Zarzeczu p.n. „Zadąbrowa i Hawryły”.
Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z póź. zm. Formularz C.
C.01.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
41/2011 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu I zmiany mpzp obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku
Zgodnie z art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Formularz F
F.03.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
40/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt I zmiany MPZP (rozpoczęty uchwałą z dnia 30.10.2009r. nr XXXVII/378/09 w sprawie przystąpienia do I zmiany mpzp obszaru przemysłowo-usługowego w Nisku przy ul. Sandomierskiej.
Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z póź. zm. Formularz C
C.03.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
39/2011 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu II zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zgodnie z art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Formularz F
F.02.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
38/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt II zmiany studium (rozpoczęty uchwałą z dnia 25.09.2009 nr XXXIV/361/09 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.z poź. zm. Formularz C
C.02.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
37/2011 Polityki, strategie, plany lub programy Zmiana studium (uchwalona uchwałą z dnia 4.10.2010 nr XLIX/441/10 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. Formularz D
D-1.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
36/2011 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu I zmiany studium (rozpoczętym uchwałą z dnia 22.06.2007 nrVIII/83/07 w sprawie przystapienia do zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zgodnie z art 51.1. ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odzdaiływania na środowisko. Formularz F
F-1.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
35/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt I zmiany studium (rozpoczęty uchwałą z dnia 22.06.2007 nrVIII/83/07 w sprawie przystapienia do zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. Formularz C
C-1.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
34/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Nisko
Podstawowy, formularz C
27.05.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
33/2011 Decyzje Budowa odcinka sieci wodociągowej SUW Nisko - Stalowa Wola
Formularz B - decyzja
PPB.7331-2-25/09 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
32/2011 Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Budowa odcinka sieci wodociągowej SUW Nisko - Stalowa Wola
Formularz A - wniosek
PPB.7331-2-25/09 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
31/2011 Decyzje Budowa sieci wodociągowej SUW Nisko - Stalowa Wola
Formularz B - decyzja
PPB.7331-2-24/09 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
30/2011 Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Budowa sieci wodociągowej SUW Nisko - Stalowa Wola
Formularz A - wniosek
PPB.7331-2-24/09 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
29/2011 Decyzje Budowa stacji pomiarowej gazu Q = 700m3 /h w Nisku
Formularz B - decyzja
PPB.7331-2-30/08 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
28/2011 Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Budowa stacji pomiarowej gazu Q = 700m3 /h w Nisku
Formularz A - wniosek
PPB.7331-2-30/08 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
Realizacja: IDcom.pl