Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
131/2020 Decyzje Karta informacyjna B2/2019 decyzja lokalizacyjna
Budowa sieci Wodociągowej Nisko-Nowosielec
PPB.6733.1.38.2019
130/2020 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna A3/2019 wniosek o wydanie decyzji
Budowa sieci wodociągowej Nisko-Nowosielec
PPB.6733.1.38.2019
129/2020 Decyzje Karta informacyjna B1/2019-decyzja lokalizacyjna
Budowa sieci kan. sanitarnej i wodociągowej w Nisku ul.Wolności i ul.Willowej
PPB.6733.1.1.2019
128/2020 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna A-2/2019 wniosek o wydanie decyzji
Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Nisku ul.Willowa i ul.Wolnosci
PPB.6733.1.12019
127/2019 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Karta informacyjna F-3 2019 dla podstawowego opracowania ekofizjograficznego
Rozbudowa cmentarza w Racławicach
nie dotyczy
126/2019 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Karta informacyjna F-2 -Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne
Rozbudowa cmentarza w Zarzeczu
nie dotyczy
125/2019 Prognozy oddziaływania na środowisko Opracowanie ekofizjograficzne dla rozbudowy cmentarza w Nisku
Karta informacyjna A-1 2019
PPB.6730.87.2017
124/2019 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna formularz A1/2019 PPB
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zbiornika wodnego w Zarzeczu rejon ul.Gozdowej i Mickiewicza
PPB.6730.84.2019
123/2019 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Karta Informacyjna-Formularz C-2/2018
Projekt IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy i Miasta Nisko
nie dotyczy
122/2019 Prognozy oddziaływania na środowisko Karta informacyjna-Formularz F-3 2018
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu IV zmiany studium
nie dotyczy