Gmina i Miasto Nisko

Rejestr informacji o środowisku

84/2015

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Decyzje
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
Formularz B-Decyzja o warunkach zabudowy Rozbudowa Zakładu produkcyjnego w Zarzeczu ul. Mickiewicza dla f-my Voster
Zakres podmiotowy dokumentu:
Decyzja nr 112/2014 znak PPB.6730.84.2014
Czy dokument jest ostateczny:Tak
Data zamieszczenia dokumentu:2014-12-31
Uwagi:

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:PPB.6730.84.2014
Dokument wytworzył:Refarat Planowania Przestzrennego
Data wpływu dokumentu:
Data wydania dokumentu:
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu:nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Tak
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia:
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2015 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 957
12 lutego 2015 08:46 Monika Biało-Gajda - Dodanie nowej karty.
Realizacja: IDcom.pl