Gmina i Miasto Nisko

Rejestr informacji o środowisku

91/2015

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Decyzje
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
Formularz B-Karta informacyjna dla decyzji celu publicznego Nr 23/2015 z dnia 21.07.2015, znak PPB.6733.1.10.2015
Zakres podmiotowy dokumentu:
Budowa krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
Czy dokument jest ostateczny:Nie
Data zamieszczenia dokumentu:2015-07-21
Uwagi:

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:PPB.6733.1.10.2015
Dokument wytworzył:Referat Planowania Przestrzennego
Data wpływu dokumentu:2015-03-19
Data wydania dokumentu:2015-07-21
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu:nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Tak
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia:
Data wytworzenia dokumentu: 21.07.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2015 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 819
22 lipca 2015 10:25 Monika Biało-Gajda - Dodanie nowej karty.
Realizacja: IDcom.pl