Komunikaty

wezwanie do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej

PPB.6733.1.45.2013

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO

z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowejW nawiązaniu do przepisów art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – (jednolity tekst Dz.U.2013.267)

w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla inwestycji polegającej na budowie krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (do budynków nowowybudowanych lub pominiętych w poprzednich projektach) na terenie działek stanowiących własność osób fizycznych i prawnych o nr ew.: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek o nr ew.: 949/2, 950, 951/8, 988/7, 1057, 1407/1, 1407/2, 1407/3, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1410, 1422/3, 1408/2 1609, 1612, 1772/2, 1776, 1785/1, 1785/2, 1803/6, 1858, 1864/2, 1865, 1869, 1948/5, 1948/6, 1956/4, 1956/5, 1956/6, 1956/8, 2053, 1958, 1964/2, 1999/3, 2000, 2015/1, 2054, 2055/1, 2055/2, 2055/3, 2073, 2074, 2077, 2088, 2184/4, 2284/3, 2285, 2286/3, 2287, 2350/2, 2493/2, 2494/1, 2494/2, 2495, 2496/1, 2500, 2504, 2547, 2558, 2559/6, 2559/7, 2559/8, 2559/11, 2569/10, 2598/1, 2598/9, 2598/11, 2655/10, 2655/13, 2688/2, 2688/3, 2688/4, 2688/5, 2689/3, 2707/2, 2865, 2887/8, 2887/9, 2651/2 ,2969/1, 2969/2, 4002/2, 4002/6, 4002/8 położonych w Zarzeczu gmina Nisko województwo podkarpackie

następujące osoby w kolejności jak niżej:

1.spadkobierców zmarłej Grzybowskiej Katarzyny (córka Łukasza i Rozalii) współwłaścicielki nieruchomości nr ew. 2053 położonej w Zrzeczu przy ul. Zielonej gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

2.spadkobierców zmarłego Grzybowskiego Józefa ( syn Jana i Katarzyny) współwłaściciela nieruchomości nr ew. 2053 położonej w Zrzeczu przy ul. Zielonej gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

Oczekuję na osobiste lub pisemne zgłoszenie się w/w osób w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) telefon do kontaktu 15 8415 645, w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do wiadomości publicznej.Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

-na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nisko

-w sąsiedztwie terenu inwestycji

-na stronie internetowej organu: www.nisko.pl

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2013 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1540
20 grudnia 2013 11:58 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)