Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W dniach od 23 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. prowadzone będą konsultacje projektu...

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży - 04.2016r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 48/2016 z dnia 04 kwietnia 2016r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 07 kwietnia 2016r. do 28 kwietnia 2016r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - luty 2016.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r poz. 1774 z późn. zmianami) i Zarządzenia Nr 28/2016 z dnia 22 lutego 2016r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 25 lutego 2016r. do 17 marca 2016r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży styczeń 2016r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 2/2016 z dnia 05 stycznia 2016 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 14 stycznia 2016 r. do 03 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku...

Konsultacje społeczne w sprawie kryteriów naboru do przedszkola publicznego w Nisku

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE KRYTERIÓW NABORU DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W NISKU Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na dru

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawie wyprawki szkolnej

ZARZĄDZENIE Nr 98 / 2013 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 22 lipca 2013r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”