Komunikaty - archiwum (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych – 01/2020

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 zadań publicznych, w formie wspierania. Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2020r. Oferty należy...

Ogłoszenie o wyborze Parntera do wspólnej realizacji projektu pn. "Podniesienie bezpieczeństwa i poprawa efektywności działania sytemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy i Miasta Nisko"

Ogłoszenie o wyborze Parntera do wspólnej realizacji projektu pn. "Podniesienie bezpieczeństwa i poprawa efektywności działania sytemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy i Miasta Nisko" Ogłoszenie do pobrania poniżej.

Gmina i Miasto Nisko ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Podniesienie bezpieczeństwa i poprawa efektywności działania systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie Gminy i Miasta Nisko” w ramach Działania 4.1 – Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina i Miasto Nisko w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2018 poz.1307 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Podniesienie bezpieczeństwa i poprawa efektywności...

Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych - luty 2019

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych.