Komunikaty - archiwum (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

III otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił III otwarty konkurs ofertdla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 zadań publicznych, w formie wspierania. Termin składania ofert upływa: 8 września 2020r. Oferty...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Barcówka przewodu linii kablowej SN 15kV w rurociągu osłonowym. Treść dokumentu w załączniku.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynącej rzeki Barcówki przewodu linii kablowej. Treść dokumentu w załączniku.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja w sprawie udzielenia pozwolenia wodno - prawnego. Treść dokumentu w załączeniu