Komunikaty - archiwum (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w roku 2018

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 zadań publicznych, w formie wspierania. Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2018r. Oferty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - październik 2017r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 139/2017 z dnia 10 października 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 12 października 2017r. do 02 listopada 2017r. w Urzędzie Gminy i Miasta...

II nabór wniosków na realizację zadań przez kluby sportowe z zakresu rozwoju sportu

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że od dnia 29.08.2017r. do dnia 13.09.2017r. kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko mogą się ubiegać o dotacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016.176 j.t.) oraz uchwały nr LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r. W celu uzyskania...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - sierpień 2017r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 100/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 3 sierpnia 2017 r. do 24 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku...

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy - lipiec 2017

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 86/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 6 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy...

Ponowne konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020

Ponowne konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020 Podstawa prawna: