Akty prawne (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLV/362/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nisko dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne i inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy i Miasta Nisko oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XLV/362/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nisko dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne i inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy i Miasta...

Uchwała Nr XLV/361/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nisku

Uchwała Nr XLV/361/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nisku

Uchwała Nr XLV/360/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Nisko przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała Nr XLV/360/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Nisko przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych...

Uchwała Nr XLV/359/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2018

Uchwała Nr XLV/359/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2018

Uchwała Nr XLV/358/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2018-2020

Uchwała Nr XLV/358/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2018-2020

Uchwała Nr XLV/357/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2018-2020

Uchwała Nr XLV/357/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2018-2020

Uchwała Nr XLV/356/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko

Uchwała Nr XLV/356/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko

Uchwała Nr XLV/355/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Nisko za pomocą instrumentu płatniczego

Uchwała Nr XLV/355/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Nisko za pomocą instrumentu płatniczego

Uchwała nr XLV/354/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała nr XLV/354/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/353/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/353/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.