Akty prawne (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLVI/382/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko

Uchwała Nr XLVI/382/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko

Uchwała Nr XLVI/381/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko

Uchwała Nr XLVI/381/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko

Uchwała Nr XLVI/380/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko.

Uchwała Nr XLVI/380/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko.

Uchwała Nr XLVI/379/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/379/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/378/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie założenia Przedszkola w Zarzeczu.

Uchwała Nr XLVI/378/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie założenia Przedszkola w Zarzeczu.

Uchwała Nr XLVI/377/18 z dnia 16 marca 2018 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nisko.

Uchwała Nr XLVI/377/18 z dnia 16 marca 2018 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nisko.

Uchwała Nr XLVI/376/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Uchwała Nr XLVI/376/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Uchwała Nr XLVI/375/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XLVI/375/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego...

Uchwała Nr XLVI/374/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko

Uchwała Nr XLVI/374/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko

Uchwała Nr XLVI/373/17 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XLVI/373/17 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki