Akty prawne (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLIII/352/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/181/16 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XLIII/352/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/181/16 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XLIII/351/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na terenie Gminy i Miasta Nisko roku 2018 - Rokiem Jubileuszu 100 - Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Uchwała Nr XLIII/351/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na terenie Gminy i Miasta Nisko roku 2018 - Rokiem Jubileuszu 100 - Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Uchwała Nr XLIII/350/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę ponoszonych przez Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Nisku

Uchwała Nr XLIII/350/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę ponoszonych przez Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Nisku

Uchwała Nr XLIII/349/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

Uchwała Nr XLIII/349/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

Uchwała Nr XLIII/348/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Uchwała Nr XLIII/348/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.