Akty prawne (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr LI/402/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr LI/402/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr LI/401/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego

Uchwała Nr LI/401/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego

Uchwała Nr LI/400/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr LI/400/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr L/399/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

Uchwała Nr L/399/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

Uchwała Nr L/398/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr L/398/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr L/397/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr L/397/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr L/396/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko za 2017 r.

Uchwała Nr L/396/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko za 2017 r.

Uchwała Nr L/395/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

Uchwała Nr L/395/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

Uchwała Nr XLIX/394/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji Projektu pn.: "Strefy zieleni i rekreacji w Nisku przy zbiorniku wodnym na Osiedlu Podwolina"

Uchwała Nr XLIX/394/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji Projektu pn.: "Strefy zieleni i rekreacji w Nisku przy zbiorniku wodnym na Osiedlu Podwolina".

Uchwała Nr XLVIII/393/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na dokonanie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XLVIII/393/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na dokonanie zamiany nieruchomości