Przetargi - archiwum

Przetarg - Budowa budynku magazynowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nisku - Podwolinie.

Numer ogłoszenia: 40595 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Dokumentacja do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu (pdf)

SIWZ i załączniki (zip)

Dokumentacja techniczna (zip)

Uwaga:

Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone bezpośrednio pod tym komunikatem.

 

29.04.2016r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Aktualny przedmiar

 

05.05.2016r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Wołoszyn
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2016 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1017
05 maja 2016 15:08 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 kwietnia 2016 10:05 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 kwietnia 2016 15:02 (Andrzej Ortylewski) - Opublikowanie dokumentu.